Chính sách bảo mật – Hotgheta.com

Chính sách bảo mật của Hotgheta.com mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được và dưới đây là cách chúng tôi thu thập thông tin cũng như cách sử dụng thông tin này.

1. Thông tin cá nhân được thu nhập như thế nào tại Hotgheta.com.

Sau khi đăng ký nhận bản tin, sẽ có form yêu cầu nhập thông tin liên lạc và địa chỉ email,… Khi đã được thu thập thông tin cá nhân, bạn sẽ được Hotgheta.com cung cấp đầy đủ dịch vụ, những thông báo mới nhất, đầy đủ nhất của Hotgheta.com.

Hotgheta.com  sử dụng một số thông tin nhằm cải thiện chất lượng nội dụng, cũng như cập nhật những nội dung mới phù hợp với nhu cầu của bạn đọc. Hoặc gửi thông tin đến bạn đọc khi có các chương trình khuyến mãi đặc biệt

3.Khi nào thông tin được thu thập?

Thông tin được thu thập khi và chỉ khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ từ Hotgheta.com.

4. Thời gian lưu trữ thông tin?

Thông tin sẽ được lưu trữ trong bao lâu ? Chắc hẳn rất nhiều bạn thắc mắc về thời gian lưu trữ thông tin cá nhân. Thông tin được lưu trữ kể từ khi bạn bắt đầu là thành viên của chương trình nhận thông báo của Hotgheta.com cho đến khi thành viên hủy đăng ký.

5. Miễn trừ trách nhiệm.

Mọi hậu quả có thể phát sinh ở bên ngoài hoặc liên quan điều khoản sử dụng của đến bạn/bên thứ ba thì chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào cả, đồng thời chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website Hotgheta.com.