Jack Lawrence Treynor (21 tháng 2 năm 1930 ) là một nhà kinh tế học người Mỹ và Chủ tịch của Treynor Capital Management tại Palos Verdes Estates, California. Ông từng là Biên tập viên cấp cao và thành viên Ban cố vấn của Tạp chí Quản lý Đầu tư và là thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Định lượng về Tài chính. Treynor cũng đã phục vụ nhiều năm với tư cách là biên tập viên của Tạp chí Phân tích Tài chính của Viện CFA.

Sự nghiệp

  • Giáo dục và khởi đầu sự nghiệp: Treynor được Franco Modigliani bảo hộ và là cố vấn của Fischer Black. Ông học toán tại Đại học Haverford và tốt nghiệp xuất sắc từ Trường Kinh doanh Harvard năm 1955. Sau đó, ông ở lại Harvard để viết các nghiên cứu cho Giáo sư Robert Anthony. Năm 1956, ông đồng tác giả một bài báo về cho thuê thiết bị vốn.
  • Phát triển CAPM: Treynor làm việc tại bộ phận Nghiên cứu Hoạt động của công ty tư vấn Arthur D. Little (ADL) từ năm 1956. Năm 1958, ông viết 44 trang ghi chú toán học về vấn đề rủi ro, đặt nền móng cho Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM). Đến năm 1960, ông có một bản thảo về vấn đề này, nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các học giả thời đó. Tuy nhiên, với sự khuyến khích của Modigliani, Treynor đã dành một năm tại MIT để học kinh tế.
  • Hợp tác và các công trình quan trọng: Treynor hợp tác với Fischer Black, cùng nhau phát triển và xuất bản nhiều bài báo quan trọng về tối ưu hóa danh mục đầu tư, bao gồm mô hình Treynor-Black. Ông cũng viết nhiều bài báo có ảnh hưởng khác trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, một số trong số đó được xuất bản dưới tên giả “Walter Bagehot”.
  • Đóng góp cho ngành: Treynor tiếp tục áp dụng lý thuyết của mình vào thực tiễn trong ngành đầu tư và chia sẻ kiến thức thông qua giảng dạy tại các trường đại học và biên tập các tạp chí chuyên ngành. Ông nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm giải thưởng Graham và Dodd của FAJ và giải thưởng Roger F. Murray.
  • Vinh danh: Năm 2007, Hiệp hội Kỹ sư Tài chính Quốc tế (IAFE) đã vinh danh Treynor là Kỹ sư Tài chính của Năm, công nhận những đóng góp xuất sắc của ông cho lý thuyết và thực hành tài chính.