Vay Quá Dễ giải ngân 15 Triệu chỉ cần CMND/CCCD 06/2024

Vay Quá Dễ là tập hợp các khoản vay cho mọi mục đích. 24h một ngày, 7 ngày trong tuần. Khoảng thời gian thanh toán nợ tối thiểu 4 tháng, tối đa — 12 tháng. Lãi suất năm tối đa (APR) — 3,65%. Lãi suất thay đổi tùy vào bên cho vay, lãi suất được đề xuất sẽ phụ thuộc vào tình hình và lịch sử tín dụng của bạn.
Vay Quá Dễ không phải là một tổ chức tài chính, ngân hàng hay bên cho vay. Dịch vụ Vay quá dễ tập hợp các đề xuất khoản vay cho khách hàng, đóng vai trò trung gian giữa khách hàng (người muốn vay tiền) và đơn vị tài chính được cấp phép. Vay Quá Dễ không chịu trách nhiệm về thỏa thuận tín dụng nào. Vay Quá Dễ không thu phí sử dụng, cũng như không chịu trách nhiệm cho sự hoạt động, không hoạt động hay các lãi suất của bất kỳ bên cho vay nào. Bạn không bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ của Vay quá dễ, ký hợp đồng hoặc liên hệ hay hỏi vay từ bên cho vay được giới thiệu trên trang Vay Quá Dễ.

       

Block "ux-vdong" not found

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *