99+ App vay tiền 18 tuổi nợ xấu online 24/24 06/2024

App vay tiền 18 tuổi

18 tuổi và đang gặp phải tình trạng nợ xấu, bạn vẫn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến. Dưới đây là một số ứng dụng vay tiền được phê duyệt nhanh chóng và chấp nhận nợ xấu:

  1. Jeff App: Đây là một ứng dụng vay tiền trực tuyến dành cho những người 18 tuổi. Hạn mức vay từ 500.000 VNĐ đến 25.000.000 VNĐ, với kỳ hạn vay là 30 ngày và lãi suất là 20% mỗi năm.
  2. Mazilla: Cho phép vay tiền với hạn mức từ 500.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ, kỳ hạn vay từ 30 đến 90 ngày và lãi suất 20% mỗi năm.
  3. Doctor Đồng: Cung cấp hạn mức vay từ 500.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ, với kỳ hạn vay từ 7 đến 30 ngày và lãi suất 18% mỗi năm.
  4. Cashspace: Hạn mức vay từ 1.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ, với kỳ hạn vay từ 30 đến 90 ngày và lãi suất 18.25% mỗi năm.
  5. OnCredit: Cung cấp hạn mức vay từ 500.000 VNĐ đến 18.000.000 VNĐ, với kỳ hạn vay là 180 ngày và lãi suất là 14.6% mỗi năm.
  6. ATM Online: Hạn mức vay từ 3.000.000 VNĐ đến 6.000.000 VNĐ, với kỳ hạn vay từ 3 đến 6 tháng và lãi suất là 12% mỗi năm.

Nhớ rằng, việc vay tiền18 tuổi cần tuân thủ các quy định và thủ tục của từng ứng dụng. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ về lãi suất và điều kiện vay trước khi quyết định sử dụng dịch vụ của họ. Chúc bạn may mắn! 😊

Nếu bạn muốn biết thêm về các ứng dụng khác, hãy tham khảo tại các nguồn tin uy tín để tìm hiểu thông tin chi tiết về các app vay tiền18 tuổi và hỗ trợ nợ xấu.

       

Block "ux-vdong" not found

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *